Konkreettisia tavoitteita

– Perustulo käyttöön asteittain ja kokeilujen kautta köyhyyden nujertamiseksi, työn vastaanottamisen helpottamiseksi ja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Vaikutus on kustannusneutraali.
– TE-toimistojen työn painopiste ihmisten ohjaamiseen ja työpaikkojen tarjontaan kontrollin ja kyykyttämisen sijaan. Aktiivimalli pois.
– Opettaja-oppilas-suhdeluku perusopetukseen. Erimuotoista pienryhmäopetusta ja riittävää varhaista tukea niille, joilla on oppimisvaikeuksia tai käyttäytymisen tai mielenterveyden pulmia.
– Varhaiskasvatuksen leikkaukset peruttava (lapsi-aikuinen-suhdeluku, subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus)
– Yliopistojen rahoitus kuntoon, riittävä perusrahoitus, eroon jatkuvasta apurahakisaamisesta
– Järjestöjen, esimerkiksi kehitysyhteistyötoimijoiden 40 % rahoitusleikkaukset peruttava
– Ympäristölle haitalliset, kilpailua vääristävät ja tehottomat yritystuet poistettava
– Haetaan uutta työtä ja vientiä ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävistä innovaatioista ja toimintatavoista. Painopiste tähän määrätietoisesti koulutuksessa ja tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksessa.
– Saavutetaan ilmastotavoitteet uusiutuvan vähäpäästöisen energian, liikkumisen ja ruoantuotannon avulla. Lentovero, biokaasuautojen tuki, maataloustuotannon painopiste kasvisruokaan ja hiilensidontaan.

– Maksetaan metsänomistajille metsän suojelusta ja hiilensidonnasta varmistamalla Metso-ohjelman riittävä rahoitus.
– Turvataan eläinten hyvinvointia, hiilen sidontaa ja luonnon monimuotoisuutta maaseudulla ja metsissä suuntaamalla tukia niiden varmistamiseen.
– Turvapaikkaprosessit kuntoon ja kotouttamisen remontointi tehokkaaksi ja työllistymiseen tähtääväksi.
– Panostetaan kansainvälisyyteen ja globaaliin vuorovaikutukseen käpertyvän nationalismin sijasta.

Mukhalad19